Zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

1. Správcem osobních údajů je fyzická osoba Hana Šindlerová zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ: 61290866, Sídlo: Růžová 947/8, 110 00, Praha 1 (dále jen „správce“).

2. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje, které bude správce zpracovávat, jsou Vaše celé jméno, korespondenční adresa, kontaktní email a telefon. Po úspěšném odeslání objednávkového formuláře dojde k doručení osobních údajů správci, který na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) údaje zpracuje.

3. Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu nutnou k uzavření kupní smlouvy a 30 dnů následujících od data doručení osobních údajů správci.

4. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku nebo stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

5. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6. V případě využití Vašeho práva nebo Vaší žádosti či jakéhokoliv dotazu týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů, můžete správce kontaktovat na prodej@marmelady.info.